Jacht

Jacht

De jacht op patrijs loopt in Wallonië van 1 september tot eind november en in Vlaanderen van 15 september tot 15 oktober. Het is een periode om echt naar uit te kijken en absoluut geen gemakkelijke jacht! Enerzijds vanwege de vele maïs die vaak nog op de velden staat, anderzijds door de manier waarop dit wild zich heel slim en snel verplaatst.

Als jager moet je precies weten waar de kluchten zich ophouden, uit hoeveel stuks de kluchten bestaat en op welke manier de vogels zich uit de voeten maken, om van een patrijzenjacht een geslaagde dag te maken. Een patrijzenjacht is werken geblazen. Ploeteren door de velden, een klucht zien opgaan, goed kijken waarheen ze gaan en opnieuw een plan van aanpak smeden. Maar net dat maakt dat heel veel jagers deze jacht als één van de mooiste dagen van het kleinwildseizoen zien. Elke weidelijke jager is een heel jaar bezig met observeren, bijvoederen waar nodig, rulpaadjes aanleggen en beschutting voorzien.